Telefon | Myndosdent - Bodrum Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği
Whatsapp | Myndosdent - Bodrum Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği

Apikal Rezeksiyon

Apikal Rezeksiyon | Myndosdent - Bodrum Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği

Apikal(Kök Ucu) Rezeksiyonu Nedir?

Apikal rezeksiyon dişin kök ucunun ve etrafındaki enfeksiyonun cerrahi bir işlemle çıkarılması işlemidir. Diş köklerinde apse olması durumunda çekim tek tedavi seçeneği değildir. Önce kanal tedavisi yapılır. Yeterli olmazsa da rezeksiyon şansı olabilir. Apikal rezeksiyon, inatçı kök apselerinde diş köküne dışarıdan yapılan direk müdahale ile tedavi sağlanmasıdır. Kanal tedavisinin yetersiz kaldığı, hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda apikal rezeksiyon uygulaması yapılır. Dişin kökünün ve apsenin olduğu bölgede çene kemiği üzerinden küçük bir pencere açılır ve apse temizlenir. 30 – 90 dakika gibi bir sürede yapılabilen apikal rezeksiyon uygulamaları, kanal tedavisinin başarılı olma oranını yükseltir. Apikal rezeksiyonun yapılabilmesi için hekimle beraber bir tedavi planı oluşturulur.

Apikal Rezeksiyon (Kök Ucu Rezeksiyonu) Bütün Dişlere Uygulanabilir mi?

Apikal rezeksiyon operasyonu büyük azı dişleri dâhil bütün dişlere yapılabilir. Azı dişlerinin bulunduğu bölge doktor tarafından detaylı olarak değerlendirilmelidir. Özellikle alt çenede ameliyat esnasında sinire zarar verebileceği düşünülüyorsa dişin çekilmesi daha uygundur.
Apikal rezeksiyon operasyonları için diş kökünün uzunluğu önemlidir. Diş kökünün alt kısmının çıkarıldığı durumlarda kalan diş kökünün uzunluğu çok kısa kalacaksa diş çekimi daha sağlıklı olacaktır.

Apikal Rezeksiyon (Kök Ucu Rezeksiyonu) Operasyonu Hangi Durumlarda Yapılır?

• Diş kökünde oluşan ve kanal tedavisi ile geçmeyen kist ve enfeksiyon durumlarında,

• Kanal tedavisinde başarılı olunmadığı durumlarda ,

• Travma sonucu diş kökünde oluşan kırıklarda kırık parçanın çıkarılıp dişin kurtarılabileceği durumlarda,

• Diş kökündeki lezyondan biyopsi alınması gereken durumlarda,

• Altında daimi diş oluşmamış olan ancak kökünde lezyon oluşmuş süt dişleri için,

• Diş kökünde kist oluşması durumunda,

• Diş kökünün yapısal veya şekilsel bozukluğu sebebi ile kanal tedavisinin tam olarak uygulanamadığı durumlarda,

• Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun bulunması nedeniyle kanal tedavisinin uygulanamadığı durumlarda,

• Kanal Tedavisi sırasında diş içinde alet kırıldıysa, kırılan aletin de mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, aleti çıkarmak amacıyla,

• Kanal tedavisi yapılmış dişlerde hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda apikal rezeksiyon uygulanabilir.

Apikal Rezeksiyon (Kök Ucu Rezeksiyonu) Operasyonu Nasıl Yapılır?

Apikal rezeksiyon ameliyatı; lokal anestezi altında yapılan ve yaklaşık 30 dakika süren bir operasyondur. Diş klasik bir diş dolgusu veya diş çekiminde nasıl uyuşturuluyorsa aynı şekilde lokal anesteziyle uyuşturulur. Hasta uyuştuktan sonra diş eti flebi ve kök ucundaki kemik biraz kaldırılır. Kök ucunda kist var ise kist çıkarılır. Daha sonra dişin kök ucu kesilerek çıkarılır. Kesilen diş kökü özel bir malzeme ile kapatılır. Kist çıkarılan boşluk fizyolojik serum ile yıkanarak steril hale getirilir. Kök ucundaki lezyon dolayısıyla komşu dişler de etkilendi ise, bu durumlarda etkilenen dişlere de kanal tedavisi yapılması ve apikal rezeksiyonun komşu dişleri de kapsayacak alanda yapılması gerekebilir. Kist boşluğunda büyük bir boşluk oluştuysa kemik greftleri ile doldurulur ve yumuşak doku dikişler yardımıyla kapatılır. Böyece apikal rezeksiyon işlemi sona erer. Operasyondan 7 gün sonra dikişler alınır. Apikal rezeksiyon operasyon sonrasında bu bölge genellikle bir hafta içinde tamamen iyileşir.

Apikal Rezeksiyon (Kök Ucu Rezeksiyonu) Operasyonu Zor mudur?

Lokal anestezi altında yapılan apikal rezeksiyon işleminde hastalar herhangi bir ağrı hissetmezler. Genellikle 2-3 gün hastaların yanağında şişlik veya morluk oluşabilir. İlaçların düzenli kullanıldığı durumlarda hasta herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaz.

Apikal Rezeksiyon (Kök Ucu Rezeksiyonu) Operasyonu Sonrasında Şişlik , Morluk Olur mu?

Apikal rezeksiyon operasyonundan sonra ağrı, şişlik, yüzde morluk gibi sıkıntılar oluşması normaldir. Bu gibi durumları hiç yaşamamak veya minimum düzeye indirmek için operasyon sonrası diş hekiminizin uyarılarını dikkate alabilirsiniz.

Apikal Rezeksiyon (Kök Ucu Rezeksiyonu) Operasyonu Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

• Apikal rezeksiyon sonrası kanama oluşmaması için tamponun yarım saat kadar tutulması gerekir.

• Sıcak ve sert yiyecek ve içeceklerden uzak durulması gerekir.

• Apikal rezeksiyon sonrası şişlik oluşmaması için dışarıda ameliyat bölgesine buz tamponu yapmak gerekir. Buz 24 saat boyunca, 5 dakikada bir operasyon bölgesine uygulanmalıdır.

• Apikal rezeksiyon sonrası dişin üzerine 3-4 ay herhangi bir protez yapılmamalıdır. Operasyon yapılan dişin üzerine aşırı kuvvet uygulanmamalıdır.

• Operasyon sonrası biraz ağrı ve şişlik olması normaldir. Doktorunuzun yazdığı ağrı kesici ve antibiyotiği kullanmanız şikâyetlerinizi giderecektir.

• Operasyon sonrası ağız hijyeninin uygun şekilde sağlanması gerekmektedir.

• Apikal rezeksiyon operasyonundan bir hafta sonra dikişler alınmalıdır.

Apikal Rezeksiyon (Kök Ucu Rezeksiyonu) Operasyonun Avantajları Nelerdir?

• Dişlerde ve diş kökünde oluşan enfeksiyonları durdurur.

• Diş kayıplarını önler.

• Dişlerdeki derin çürük ve çatlakların tedavi edilmesini sağlar.

• Dişler canlılığını yeniden kazandırır.

• Enfeksiyonun kök ucundaki dokulara ulaşmasını engel olur.

• Çene kemiğinin iltihaplanarak aşınmasını engel olur.

• Kanal tedavisinin başarılı olma olasılığını arttırır.

• Diş ağrılarının önüne geçer ve şişliklerinin oluşmasını önler.

• Apikal rezeksiyon sayesinde hasta dişlerini kaybetmez ve sağlıklı diş köklerine kavuşur.

• Apikal rezeksiyon sonrası ağız ve diş bakım ve hijyenine dikkat eden kişiler dişlerin kırılma ve aşınma durumlarını en aza indirmiş olur.

© 2024. Tüm Hakları MyndosDent Tarafından Saklıdır.